Kancelaria Adwokacka Adwokat

Łukasz Wielądek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 roku rozpoczął aplikację adwokacką. W 2010 roku złożył egzamin adwokacki. W 2010 roku został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

O mnie

Łukasz Wielądek - Adwokat

Od 2005 roku świadczy pomoc prawną na rzecz klientów. Praktykę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Vogel Zaborowski Dubiński Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. W latach 2006 – 2019 współpracował z Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Spółka jawna z siedzibą w Warszawie (wcześniej: Małkowski Matczuk Wieczorek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka jawna z siedzibą w Warszawie), w której przez kilka lat kierował zespołem sporów i postępowań karnych.

Specjalizacje

Główne obszary praktyki

Formularz kontakowy

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Wielądek

Spory cywilne i gospodarcze

Spory na rynku kapitałowym, spory z zakresu budownictwa i infrastruktury, dochodzenie roszczeń wynikających z niewykupionych obligacji i inne.

I. Spory na rynku kapitałowym:

Adwokat Łukasz Wielądek reprezentował klientów m.in. w precedensowych postępowaniach dotyczących odpowiedzialności towarzystw funduszy inwestycyjnych i podmiotów, którym powierzono zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego, za nienależyte zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.

Adwokat Łukasz Wielądek prowadził także szkolenia m.in. z zakresu dochodzenia roszczeń przez inwestorów od towarzystw funduszy inwestycyjnych.

II. Spory z zakresu budownictwa i infrastruktury:

Adwokat Łukasz Wielądek reprezentował klientów w szeregu postępowań dotyczących realizacji obiektów budowlanych, w tym inwestycji realizowanych w systemie generalnego wykonawstwa m.in. inwestycji realizowanych w systemie generalnego wykonawstwa (EPC) czy w oparciu o ogólne warunki kontraktowe dla budowy FIDIC.

III. Dochodzenie roszczeń wynikających z niewykupionych obligacji:

Adwokat Łukasz Wielądek reprezentował klientów – obligatariuszy w postępowaniach sądowych wobec emitentów obligacji związanych z dochodzenie roszczeń wynikających z niewykupionych obligacji, w tym związanych z zaspokojeniem się z przedmiotów zabezpieczenia.

IV. Inne sprawy sądowe:

Adwokat Łukasz Wielądek świadczy ponadto usługi prawne w zakresie obejmującym między innymi:

 1. skargi pauliańskie,
 2. postępowania przeciwko wspólnikom spółek osobowych oraz członkom zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 3. sprawy związane z dochodzeniem roszczeń w zakresie transportu i spedycji, w tym wynikających z konwencji CMR,
 4. sądową windykację należności,
 5. sprawy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
 6. sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej,
 7. sprawy z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji,
 8. sprawy z zakresu błędów lekarskich,
 9. sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Adwokat Łukasz Wielądek świadczy stałą pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych, obejmującą między innymi:

 1. bieżące doradztwo w zakresie działalności prowadzonej przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 2. usługi doradcze w dziedzinie prawa spółek i obsługi korporacyjnej,
 3. przygotowywanie opinii prawych oraz raportów due diligence,
 4. sporządzanie i negocjowanie umów,
 5. reprezentację klientów w przedsądowym dochodzeniu roszczeń,
 6. negocjowanie i zawieranie ugód.

Prawo karne gospodarcze

Adwokat Łukasz Wielądek świadczy pomoc prawną w zakresie obrony i reprezentacji w sprawach o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne, reprezentując swych klientów na wszystkich etapach postępowania. Świadczone usługi obejmują między innymi:

 1. doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności, pod względem eliminacji ryzyka wszczęcia postępowań karnych,
 2. pomoc prawną w zakresie sporządzenia zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 3. podejmowanie niezwłocznych działań zmierzających do zwolnienia osób zatrzymanych,
 4. udział w posiedzeniach sądu w przedmiocie zastosowania lub przedłużenia tymczasowego aresztowania,
 5. udział w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanych,
 6. obrona oskarżonych w postępowaniu w postępowaniu jurysdykcyjnym przed sądami wszystkich instancji,
 7. udział w postępowaniu przygotowawczym jako pełnomocnik pokrzywdzonych,
 8. reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu jurysdykcyjnym przed sądami wszystkich instancji.